Hôm nay :

Hotline: 01234 525..325 - 09I4 525..325

[giaban]250.000[/giaban]
[tomtat]Kaspersky Internet Security 2PC
Giá 150.000đ/1máy/1năm
Giá 250.000đ/2máy/1năm
Giá 320.000đ/3máy/1năm
Bấm vào đây để đặt mua
[/tomtat]
[mota] Sản phẩm có loại fullbox và key. Giá trên là giành cho sản phẩm key tray[/mota]

[giaban]200.000[/giaban]
[tomtat]Windows 8.1 
Giá 200k 1 máy bao gồm bản Pro và home
Thời hạn vĩnh viễn.
Time bảo hành 1 năm

[/tomtat]
[mota] Sản phẩm chỉ bao gồm mã kích hoạt[/mota]

[giaban]200.000[/giaban]
[tomtat]Windows 7 Pro 
Giá 200.000đ cho 1 máy
Thời hạn vĩnh viễn
Time bảo hành 1 năm

[/tomtat]
[mota]Sản phẩm chỉ bao gồm key kích hoạt[/mota]


[giaban]4000.000[/giaban]
[tomtat]
Office 365 Personal Dạng tài khoản
Cài đặt được 5 máy
1T One driver
Thời hạn vĩnh viễn

[/tomtat]
[mota] Sản phẩm dạng tài khoản
Giá 400k cài đặt được cho 5 máy[/mota][giaban]350.000[/giaban]
[tomtat]Office 2013 Proplus for Mac
 Time vĩnh viễn 
Thời hạn bảo hành 1 năm
[/tomtat]
[mota] Sản phẩm chỉ bao gồm mã key kích hoạt[/mota]


[giaban]450.000[/giaban]
[tomtat]Office 2016 Proplus for Mac
 Time vĩnh viễn 
Thời hạn bảo hành 1 năm
[/tomtat]
[mota] Sản phẩm chỉ bao gồm mã key kích hoạt[/mota]

[giaban]350.000[/giaban]
[tomtat]Office 2013 Proplus for Windows
 Time vĩnh viễn 
Thời hạn bảo hành 1 năm
[/tomtat]
[mota] Sản phẩm chỉ bao gồm mã key kích hoạt[/mota]

[giaban]450.000[/giaban]
[tomtat]Office 2016 Proplus for Win
 Time vĩnh viễn 
Thời hạn bảo hành 1 năm
[/tomtat]
[mota] Sản phẩm chỉ bao gồm mã key kích hoạt[/mota]

[giaban]220.000[/giaban]
[tomtat]Window 10 Home
Giá 220.000đ/1máy/1năm
[/tomtat]

[mota] Sản phẩm có loại fullbox và key. Giá trên là giành cho keytray[/mota]

[giaban]350.000[/giaban]
[tomtat]Window 10 Enterprise
Giá 350.000đ/1máy/1năm
Time vĩnh viễn
Thời hạn bảo hành 1 năm
[/tomtat]
[mota] Sản phẩm có loại fullbox và key. Giá trên là giành cho keytray[/mota]

Kaspersky
Antivirus
Phần mềm Window
Phần mềm office
Phần mềm khác
BACK TO TOP